Правила

Условия и правила за ползване на сайта Svobodno.bg

1. Регистрация
При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен.

Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.

Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:
* персонална: възраст, пол, интереси на регистрирания и др.
* не персонална: браузърът който ползвате, URL и др.

Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като ние няма да я предадем на трета страна, с изключение на случаите, в които законът ни задължава.

Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от „Лайв Медиа Груп“ ЕООД за пазарно проучване и анализи, връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща, което означава и получаването на търговска информация от „Лайв Медиа Груп“ ЕООД и нейни сайтове.

При регистрирането Вие въвеждате потребителско име и парола, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение, вие може да промените паролата за достъп или да се свържете с нас.

Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от вашата регистрация.

2. Вашата информация
Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Ние събираме информация, която се съхранява на компютър на „Лайв Медиа Груп“ ЕООД или на сървърите на SuperHosting.bg. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на вашият профил в съответствие с условията в този сайт. IP адресът Ви и вашият емейл адрес никога не се показват на трети лица.

3. Права и задължения на страните
Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация или посещение на сайта се съгласявате, че:

3.1. Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на Svobodno.bg.

3.2. Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.

3.3. Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил, никакви адреси, телефони, имена, урл, електронни адреси, ICQ номер, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали както и няма да изнасяте персонална информация.

3.4. Вие няма да се представяте за друго лице

3.5. Вие няма да се обвързвате с реклами или обяви, на останалите членове на Svobodno.bg, да купувате или продавате продукти/услуги чрез нашите услуги. Вие няма да изпращате спамове, джънк и меил на останалите членове.

3.6. Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.

3.7. Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.

3.8. Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от Svobodno.bg или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.

3.9. Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на сайта, а Svobodno.bg не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай, на възникване на конфликт с друг потребител на сайта, Вие от изложеното до тук, ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество. Svobodno.bg запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.

3.10. Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интелектуалната собственост или други права на трети страни.

Ние заявяваме че:
1. Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа.

2. Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие поместваме в нашия сайт.

3. Svobodno.bg може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.

4. Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в сайта, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази информация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна.

5. Svobodno.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

6. Логото, структурата, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на Svobodno.bg. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторско право.

7. Ние не носим отговорност за материалите, които са взети от други източници и публикувани в сайта, чрез поставянето на линк към оригинала на въпросната статия или др.

8. Всички промени които извършваме, ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото си да: променяме съдържанието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение, да променяме съдържанието на сайта и да премахваме линкове без предварително предупреждение.